× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZPOZ Janusz Sielczak

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Janusz Sielczak

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Pomoc doraźna
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

89-527 32 37
Rybaki 24
10-150 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1